langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » zadzwonić powtórnie później

Zadzwonić powtórnie później po angielsku

zadzwonić powtórnie później: call back later Szukaj w Google

Inne:

proszę dzwonić pod numer [x] please call me at [x]
oddzwonię tak szybko, jak to będzie możliwe I'll get back to you as soon as possible

Ze słowem "call":

automat telefoniczny calling card telephone
rozmowa wewnętrzna internal call
rozmowa zewnętrzna external call
rozmowa zewnętrzna outside call
oddzwonić call back
rozmowa miejscowa local call
rozmowa zamiejscowa long-distance call
rozmowa z przywołaniem personal call
rozmowa z przywołaniem person-to-person call
o ile sobie przypominam as far as I recall
przepraszam, kto mówi? who is calling, please?
dzwonię, żeby powiedzieć, że [..] I'm calling to tell you that [..]
czy mógłby Pan(i) odzwonić? could you call me back?
oddzwonić call back
wszyscy mówią na mnie [Zofia] everybody calls me [Zofia]
wykonać telefon do [kogoś] make a phone call to [sb]

Ze słowem "back":

oddzwonić do [kogoś] get back to [sb]
odtwarzać play back
  Langol.pl