langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » zadłużenie publiczne

Zadłużenie publiczne po angielsku

zadłużenie publiczne: national debt Szukaj w Google

"national debt" to także:

- dług publiczny

Inne:

Ze słowem "national":

produkt narodowy brutto gross national product
produkt narodowy netto net national product
produkcja krajowa national output
dochód narodowy national income
znacjonalizowany nationalized
upaństwowiony nationalized
przemysł znacjonalizowany nationalized industry
nacjonalizować nationalize
upaństwawiać nationalize
międzynarodowe stosunki handlowe international trade relations
międzynarodowy porządek ekonomiczny international economic order

Ze słowem "debt":

obsługa zadłużenia debt service
obsługa długu debt service
kryzys zadłużeniowy debt crisis
umażać dług cancel a debt
obsługiwać zadłużenie service a debt

Ze słowem "publiczne":

przedsiębiorstwo użyteczności publicznej utility company
dobra publiczne public goods
dobra publiczne merit goods
zapotrzebowanie kredytowe sektora publicznego public sector borrowing requirement
  Langol.pl