langol.pl » Biznes » Prawo w biznesie » żądanie zapłaty

żądanie zapłaty po angielsku

żądanie zapłaty: request for payment Szukaj w Google

Inne:

ostateczne wezwanie do zapłaty final demand for payment
W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia [x] In replay to your letter of [x]

Ze słowem "payment":

data wymaganej płatności due date for payment
mieć zaległości płatnicze be in arrears with payments
zalegać z płatnościami be in default with payments
  Langol.pl