langol.pl » Ogólne » Ogólne » zablokować [kogoś] w [zrobieniu czegoś]

Zablokować [kogoś] w [zrobieniu czegoś] po angielsku

zablokować [kogoś] w [zrobieniu czegoś]: stymie [sb] from [doing sth] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "from":

skorzystać na [czymś] benefit from [sth]
być budowanym od zera be built from scratch
z perspektywy opłacalności from the monetary perspective
rozpościerać się od [czegoś] do [czegoś] range from [sth] to [sth]
skorzystać na [czymś] benefit from [sth]
[x] procentowy skok z [y] [x] percent jump from [y]
odizolowany od [czegoś] insulated from [sth]
wysiąść z [pociągu, autobusu] alight from [a train, a bus]
wycofać się z [czegoś] back down from [sth]
wybrać próbę z populacji draw a sample from a population
wnioskować [coś] na podstawie [czegoś] infer [sth] from [sth]
wywodzić się z [czegoś] stem from [sth]
wyciągnąć [coś] z kapelusza pull [sth] out from a hat
umniejszać [coś] detract from [sth]
odwracać uwagę od [czegoś] detract from [sth]
[wygląd] odwraca uwagę od [komunikatu] [design] detracts from [message]
pozyskać [coś] z [czegoś] derive [sth] from [some source]
uzyskać [coś] z [jakiegoś źródła] derive [sth] from [some source]
słowo [jakieś słowo] pochodzi od [jakiegoś innego słowa] word [some word] is derived from [some other word]
uzyskać odpowiedź od [kogoś] elicit response from [sb]
złożyć zapotrzebowanie na [coś] z [jakiegoś źródła] indent for [sth] from [some source]
odsuwać się od [czegoś] z odrazą recoil from [sth]
niezależnie od powyższego apart from the above
dostać ochrzan od [kogoś] za [coś] get an earbashing from [sb] for [sth]
nie zgadzać się na [coś] dissent from [sth]
wyciągnąć [coś] z [czegoś] pluck [sth] from [sth]
odjąć [100$] z [jakiegoś] konta deduct [100$] from [some] account

Ze słowem "doing":

być w stanie [coś] zrobić be capable of doing [sth]
delikatnie przkonać [kogoś] do [zrobienia czegoś] coax [sb] into [doing sth]
zwieść [kogoś] żeby [coś zrobił] con [sb] into [doing sth]
wyrobić sobie nawyk [robienia czegoś] get into the habit of [doing sth]
wpaść w pułapkę [robienia czegoś] fall into the trap of [doing sth]
pokonać [jakiś problem] poprzez [zrobienie czegoś] overcome [some problem] by [doing sth]
mając za sobą [zrobienie czegoś], mogę zacząć [robić coś innego] having [done sth], I am in position to start [doing sth else]
odkładać [zrobienie czegoś] do ostatniej minuty put off [doing sth] until the last minute
ciągle odkładać [zrobienie czegoś] procrastinate [doing sth]
mieć trudność ze [zrobieniem czegoś] have difficulty in [doing sth]
mieć przyjemność w [zrobieniu czegoś] have pleasure in [doing sth]
  Langol.pl