langol.pl » Ogólne » Ogólne » zabity podczas służby

Zabity podczas służby po angielsku

zabity podczas służby: killed in the line of duty Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "line":

spadać be in decline
chylić się ku upadkowi be in decline
trafić na nagłówki make the headlines
opaść decline
zmniejszyć się decline
termin deadline
posadzić [coś] wzdłuż [czegoś] line [sth] with [sth]
postawić [coś] wzdłuż [czegoś] line [sth] with [sth]
być na równi z [czymś] be in line with [sth]
żyć poniżej mimimum egzystencji live below the breadline
praca dodatkowa sideline
operator naziemnej sieci telefonicznej landline operator
odmówic [zrobienia czegoś] decline to [do sth]
odmówić komentarza decline to comment
kolejka do kasy checkout line
czekać w kolejce do kasy wait in the checkout line
podpis artykułu by-line
dotrzymanie terminu jest zagrożone meeting the deadline is jeopardised
podkreślać fakt, że [coś] underline the fact that [sth]
określić delineate
wystąpić przed szereg step out of line
nadawać [czemuś] opływowe kształty streamline [sth]

Ze słowem "zabity":

liczba zabitych death toll

Ze słowem "podczas":

[coś] sugeruje, że [coś jest jakieś], podczas gdy [coś jest jakieś inne] [sth] implies that [sth is of some kind], whereas [sth is some other kind]
podczas gdy whereas
  Langol.pl