langol.pl » Biznes » Ubezpieczenia » zabezpieczyć się przed [czymś]

Zabezpieczyć się przed [czymś] po angielsku

zabezpieczyć się przed [czymś]: safeguard against [sth] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "against":

ubezpieczyć na [jakąś kwotę] od [czegoś] insure for [some amount] against [sth]
roszczenia wniesione przeciw [komuś] claims filed against [sb]
być ubezpieczonym od pożaru be insured against fire
ubezpieczać bagaż przed utratą insure baggage against loss
ubezpieczać od wszelkiego ryzyka insure against all risks
ubezpieczenie od uszkodzenia insurance against damages
  Langol.pl