langol.pl » Biznes » Prawo w biznesie » zabezpieczyć [kogoś] przed [czymś]

Zabezpieczyć [kogoś] przed [czymś] po angielsku

zabezpieczyć [kogoś] przed [czymś]: safeguard [sb] from [sth] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "from":

powstrzymywać [kogoś] przed [zrobieniem czegoś] restrain [sb] from [doing sth]
wycofać się z umowy withdraw from a contract
eksmitować [kogoś] z [kądś] evict [sb] from [sth]
oczyścić [kogoś] z [czegoś] absolve [sb] from [sth]

Ze słowem "przed":

sprzedaż nieruchomości po przejęciu jej jako zastaw foreclosure sale
przedstawić [coś] jako dowód submit [sth] as proof
przedstawiać submit
przedłożyć submit
wezwać do przedstawienia [czegoś] subpoena [sth]
sprzedać [coś] posługując się oszustwem sell [sth] under false pretences
sprzedać [coś] dispose of [sth]
przedłużyć okres najmu extend tenancy
nadający się do sprzedaży merchantable
łatwo się sprzedający merchantable
przedstawić zarzuty lay charges
przedstawienie dowodu w sądzie presentation of evidence in court
nieuczciwy sprzedawca rogue trader
  Langol.pl