langol.pl » Biznes » Bankowość » za okazaniem

Za okazaniem po angielsku

za okazaniem: at sight Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "sight":

depozyt na żądanie sight deposit
trata płatna za okazaniem sight draft
wypłacane za okazaniem payable at sight
po pewnym czasie od okazania after sight
weksel na okaziciela sight bill
płatny za okazaniem payable at sight
  Langol.pl