langol.pl » Ogólne » Ogólne » za każdym razem

Za każdym razem po angielsku

za każdym razem: on a case-by-case basis Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "basis":

na podstawie [czegoś] on the basis of [sth]
na podstawie dostępnych informacji on the basis of the information available
na zasadach handlowych on commercial basis
na zasadzie wzajemności on reciprocal basis

Ze słowem "razem":

zamieszkać razem move in together
  Langol.pl