langol.pl » Biznes » Handel » za gotówkę i bez dostawy

Za gotówkę i bez dostawy po angielsku

za gotówkę i bez dostawy: cash-and-carry Szukaj w Google

"cash-and-carry" to także:

- sprzedaż w sklepie

Inne:

Ze słowem "cash-and-carry":

w systemie cash-and-carry on a cash-and-carry basis

Ze słowem "bez":

dystrybucja bezpośrednia direct distribution
sprzedawać bezpośrednio sell direct
urządzenia zabezpieczające security devices
konosament bez zastrzeżeń clean bill of lading
bezcłowy import free entry
certyfikat ubezpieczenia certificate of insurance
potwierdzenie ubezpieczenia certificate of insurance
bezwarunkowo without fail
bezzwłocznie [coś] wysłać rush [sth]
przewóz bezpłatny carriage free
ubezpieczenie ładunku w transporcie transport insurance
próbka bez wartości handlowej sample of no commercial value
rozdawanie bezpłatnych próbek sampling
bezpłatna próba free trial
bezpłatny complimentary
bez opłat toll free

Ze słowem "dostawy":

koszty dostawy delivery costs
umowa dostawy supply contract
warunki dostawy terms of delivery
termin dostawy delivery date
data dostawy delivery date
okres dostawy delivery period
dowód dostawy delivery note
umowa dostawy delivery contract
koszty dostawy delivery charges
polecenie dostawy delivery order
termin dostawy time of delivery
  Langol.pl