langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » z punktu widzenia rachunkowości

Z punktu widzenia rachunkowości po angielsku

z punktu widzenia rachunkowości: from accounting point of view Szukaj w Google

"from accounting point of view" to także:

- z księgowego punktu widzenia

Inne:

Ze słowem "from":

wchodzi w życie z dniem [x] with effect from [x]
uniemożliwić [komuś] [coś] preclude [sb] from [sth]
będzie nam miło otrzymać od Państwa informacje o [czymś] we would be pleased to hear from you concerning [sth]
do tej pory nie otrzymałem odpowiedzi od [kogoś] so far I have received no reply from [sb]
niezależnie od powyższego, [coś] apart from the above [sth]
być z [kądś] be from [some place]

Ze słowem "point":

wskazywać, że [coś] point out that [sth]
zwracać uwagę na [coś] point out that [sth]
wyraźnie zaznaczyć, że [coś] expressly point out that [sth]
przyjąć czyjś punkt widzenia accept [sb's] point of view
zaakceptować czyjś punkt widzenia accept [sb's] point of view
szybkie podsumowanie głównych punktów quick summary of the main points
do pewnego stopnia up to a point

Ze słowem "view":

w świetle powyższego, [coś] in view of the above [sth]
prawdziwy i rzetelny obraz true and fair view
  Langol.pl