langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » z powodu [czegoś]

Z powodu [czegoś] po angielsku

z powodu [czegoś]: owing to [sth] Szukaj w Google
a także:
- due to [sth]
- because of [sth]

"owing to [sth]" to także:

- wskutek [czegoś]

Inne:

Ze słowem "owing":

w rezultacie [czegoś] following [sth]
po [czymś] following [sth]
następujący following
odnotowano następujące braki .. the following deficiency was noted: ..
nie mogę [czegoś zrobić] z następujących przyczyn [..] I can't [do sth] for the following reasons [..]
  Langol.pl