langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » z poważaniem,

Z poważaniem, po angielsku

z poważaniem,: yours sincerely, Szukaj w Google

Inne:

z poważaniem with respect
W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia [x] In replay to your letter of [x]
z wyrazami szacunku, Yours faithfully,
potwierdzam otrzymanie listu od Państwa I confirm the receipt of your letter
W nawiązaniu do naszego pisma dotyczącego [czegoś] We refer to our letter regarding [sth]
  Langol.pl