langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » z czystej ciekawości

Z czystej ciekawości po angielsku

z czystej ciekawości: just out of curiosity Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "just":

nieuzasadniona skarga unjustified complaint
nieuzasadniona reklamacja unjustified complaint

Ze słowem "out":

zaległa kwota outstanding amount
wskazywać, że [coś] point out that [sth]
zwracać uwagę na [coś] point out that [sth]
wykonać carry out
zrealizować carry out
wyraźnie zaznaczyć, że [coś] expressly point out that [sth]
linia wychodząca outside line
rozmowa zewnętrzna outside call
mikrofon przy słuchawce mouthpiece
zastanawiam się czy mogliby Państwo przekazać mi informację o [czymś] I wonder if you could give me some information about [sth]
skontaktować się z [kimś] niezwłocznie get in touch with [sb] without delay
być poza biurem w ciągu następnych [x] dni be out of the office for the next [x] days
bez [czegoś] without [sth]
owijać w bawełnę beat about the bush
skrzynka wychodząca outbox
nie ma go w tej chwili he's out at the moment
dzwonię, żeby spytać czy [..] I'm phoning to find out if [..]
słowo mówione word of mouth
  Langol.pl