langol.pl » Biznes » Rachunkowość » wzrost wartości kapitału

Wzrost wartości kapitału po angielsku

wzrost wartości kapitału: capital increase Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "capital":

środki trwałe capital assets
zysk z zainwestowanego kapitału return on capital employed
kapitał subskrybowany underwritten capital
kapitał subskrybowany subscribed capital
kapitał opłacony w całości fully paid-up capital
kapitał wniesiony fully paid-up capital
kapitalizować capitalize
kapitał akcyjny capital stock
strata kapitałowa capital loss
dobra inwestycyjne capital goods
środki produkcji capital goods
ulga amortyzacyjna capital allowance
  Langol.pl