langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » wzrost inflacji

Wzrost inflacji po angielsku

wzrost inflacji: inflationary expansion Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "inflationary":

inflacyjny inflationary
nacisk inflacyjny inflationary pressure

Ze słowem "expansion":

wzrost expansion
ekspansja expansion
rozwój expansion
rozrost expansion

Ze słowem "wzrost":

[coś] prowadzi do wzrostu cen [sth] drives up prices
wzrost extension
powodować wzrost [czegoś] drive [sth] up
wzrost gospodarczy economic growth
tempo wzrostu growth rate
stopa wzrostu growth rate
o wysokim tempie wzrostu high-growth
rynek o wysokim tempie wzrostu high-growth market
zdecydowany wzrost robust rise
silny wzrost robust rise

Ze słowem "inflacji":

zwiększenie inflacji growth in inflation
  Langol.pl