langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » wzrost gospodarczy

Wzrost gospodarczy po angielsku

wzrost gospodarczy: economic growth Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "economic":

gospodarczy economic
ekonomiczny economic
ekonomia economics
nauki ekonomiczne economics
makroekonomia macroeconomics
mikroekonomia microeconomics
wskaźnik ekonomiczny economic indicator
instrumenty ekonomii podaży supply-side economic measures
międzynarodowy porządek ekonomiczny international economic order
przeznaczać pomoc ekonomiczną dla [kogoś] target economic aid for [sb]
gwałtowny rozwój gospodarczy rapid economic growth

Ze słowem "growth":

rozwijająca się gałąź przemysłu growth industry
tempo wzrostu growth rate
stopa wzrostu growth rate
zwiększenie inflacji growth in inflation
o wysokim tempie wzrostu high-growth
rynek o wysokim tempie wzrostu high-growth market

Ze słowem "wzrost":

wzrost expansion
[coś] prowadzi do wzrostu cen [sth] drives up prices
wzrost inflacji inflationary expansion
wzrost extension
powodować wzrost [czegoś] drive [sth] up
zdecydowany wzrost robust rise
silny wzrost robust rise

Ze słowem "gospodarczy":

cykl gospodarczy business cycle
  Langol.pl