langol.pl » Biznes » Rozmowy » wzrosnąć o [x %] do wartości [y]

Wzrosnąć o [x %] do wartości [y] po angielsku

wzrosnąć o [x %] do wartości [y]: go up by [x%] to [y] Szukaj w Google
  Langol.pl