langol.pl » Ogólne » Ogólne » wzmocnić [czyjąś] reputację

Wzmocnić [czyjąś] reputację po angielsku

wzmocnić [czyjąś] reputację: enhance [sb's] reputation Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "enhance":

zwiększyć [coś] enhance [sth]
wzmocnić [coś] enhance [sth]

Ze słowem "sb's":

zwrócić [czyjąś] uwagę na [coś] bring [sth] to [sb's] attention
wedle [czyjegoś] rozkazu under [sb's] orders
być solą w [czyimś] oku be a thorn in [sb's] side
zaskrabić sobie [czyjąś] lojalność lock up [sb's] allegiance
bronić [czyichś] interesów uphold [sb's] interests
przychylić się do [czyjejś] sugestii apply [sb's] suggestion
uwzględnić [czyjąś] sugestię apply [sb's] suggestion
spełnić [czyjąś] prośbę meet [sb's] request
spełniać [czyjeś] każde życzenie indulge [sb's] every whim
[coś] jest zgodne z [czyimiś] oczekiwaniami [sth] is consistent with [sb's] expectations

Ze słowem "reputation":

rosnąca sława growing reputation
coraz lepsza reputacja growing reputation
zszargać reputację tarnish reputation
znać [kogoś] dzięki jego reputacji know [sb] by reputation
  Langol.pl