langol.pl » Biznes » Praca, zatrudnienie, wykształcenie » wyznaczyć osobę

Wyznaczyć osobę po angielsku

wyznaczyć osobę: appoint a person Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "appoint":

powoływać na [członka zarządu] appoint to [the board of managers]
pismo nominacyjne letter of appointment

Ze słowem "person":

osoba samozatrudniona self-employed person
personel personnel
personel umysłowy white-collar personnel
praktyczne przekazywanie umiejętności personal skills instruction
osoba bez pracy jobless person
dział personalny personnel department
personel kierowniczy executive personnel
osoba doświadczona experienced person
dobre umiejętności interpersonalne good interpersonal skills
  Langol.pl