langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » wywiad ukierunkowany

Wywiad ukierunkowany po angielsku

wywiad ukierunkowany: guided interview Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "interview":

wywiad interview
osoba przeprowadzająca wywiad interviewer
wywiad grupowy group interview
  Langol.pl