langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » wywiad grupowy

Wywiad grupowy po angielsku

wywiad grupowy: group interview Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "group":

grupa docelowa target group
pogrupować group
grupować według kategorii group according to category
grupa zaopatrzeniowa purchasing group
grupy społeczno-ekonomiczne socio-economic groups

Ze słowem "interview":

wywiad interview
osoba przeprowadzająca wywiad interviewer
wywiad ukierunkowany guided interview
  Langol.pl