langol.pl » Biznes » Proces produkcji » wytwarzać coś maszynowo

Wytwarzać coś maszynowo po angielsku

wytwarzać coś maszynowo: machine something Szukaj w Google

"machine something" to także:

- obrabiać coś maszynowo

Inne:

Ze słowem "machine":

warsztat z maszynami machine shop
warsztat maszynowy machine shop
obrabiarka machine tool
obrabiarka sterowana numerycznie CNC machine
urządzenie machine
ładowanie maszynowe machine loading
obrabiarki machine tools
maszyny i urządzenia machinery and equipment

Ze słowem "something":

sprzedawać coś w partiach sell something in lots
budowa czegoś fabrication of something
przekroczyć czyjeś możliwości na zrobienie czegoś outstrip someone's ability to do something
koordynacja w czymś coordination in something
wprowadzać coś stopniowo phase something in
  Langol.pl