langol.pl » Biznes » Bankowość » wystawić czek

Wystawić czek po angielsku

wystawić czek: draw a cheque Szukaj w Google
a także:
- write out a cheque

Inne:

wypisać czek write a check

Ze słowem "draw":

wypłacać pieniądze withdraw money
podejmować pieniądze withdraw money
wycofać fundusze withdraw funds
wypłata withdrawal
przekraczać stan konta overdraw
mieć debet overdraw
wystawca drawer
przygotować draw up
sporządzić draw up
akceptant drawee
mieć ujemne saldo w banku be overdrawn
zrobić wypłatę make withdrawal
przekroczyć stan konta o [x] be overdrawn by [x]
pobierać [pieniądze] withdraw [money]
podpis trasanta drawer's signature
trasant drawer
wystawca drawer
przekroczyć [coś] overdraw [sth]

Ze słowem "cheque":

czek cheque, check
karta czekowa cheque-card
euroczek eurocheque
czek na okaziciela bearer cheque
zrealizować czek cash a cheque
czek podróżny traveller's cheque
czek bez pokrycia uncovered cheque
wstrzymać wypłatę z czeku stop a cheque
indosować cheque endorse a cheque
książeczka czekowa cheque book
czek cheque
realizować czek cash a cheque
czek bez pokrycia bounced cheque
czek in blanco blank cheque
czek zamiejscowy out-of-town cheque
czek zakreślony crossed cheque

Ze słowem "czek":

finansowanie pożyczek hipotecznych mortgage financing
system czekowy checking system
książeczka czekowa check book
karta czekowa check card
przedstawić czek present a check
stopy procentowe od pożyczek bankowych bank lending rates
  Langol.pl