langol.pl » Biznes » Bankowość » wystawić czek

Wystawić czek po angielsku

wystawić czek: write out a cheque Szukaj w Google
a także:
- draw a cheque

Inne:

wypisać czek write a check

Ze słowem "write":

wystawca writer

Ze słowem "out":

wziąć pożyczkę bankową take out a bank loan
pożyczać loan out
udzielać pożyczki loan out
bez prawa regresu without recourse
pobrać pożyczkę take out a loan
czek zamiejscowy out-of-town cheque

Ze słowem "cheque":

czek cheque, check
karta czekowa cheque-card
euroczek eurocheque
czek na okaziciela bearer cheque
zrealizować czek cash a cheque
czek podróżny traveller's cheque
czek bez pokrycia uncovered cheque
wstrzymać wypłatę z czeku stop a cheque
indosować cheque endorse a cheque
książeczka czekowa cheque book
czek cheque
realizować czek cash a cheque
czek bez pokrycia bounced cheque
czek in blanco blank cheque
czek zakreślony crossed cheque

Ze słowem "czek":

finansowanie pożyczek hipotecznych mortgage financing
system czekowy checking system
książeczka czekowa check book
karta czekowa check card
przedstawić czek present a check
stopy procentowe od pożyczek bankowych bank lending rates
  Langol.pl