langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » wystawiać czeki

Wystawiać czeki po angielsku

wystawiać czeki: issue checks Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "issue":

czeki wystawione checks issued
emitowany przez [kogoś] issued by [sb]

Ze słowem "czeki":

spełniać oczekiwania fulfil expectations
oczekiwanie expectation
spełniać [czyjeś] oczekiwania come up to [sb's] expectations
oczekiwać expect
oczekiwać await
oczekiwać na [coś] z niecierpliwością looking forward to [sth]
oczekiwać [czyjejś] zgody look forward to [sb's] consent
oczekiwać na [coś] look forward to [sth]
oczekiwać na [czyjąś] szybką odpowiedź await [sb's] prompt reply
  Langol.pl