langol.pl » Biznes » Bankowość » wysoko oprocentowany

Wysoko oprocentowany po angielsku

wysoko oprocentowany: high interest Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "interest":

oprocentowanie interest
stopa procentowa interest rate
oprocentowanie interest rate
narosłe odsetki accrued interest
procent składany compound interest
odsetki składane compound interest
oprocentowanie składane compound interest
odsetki zwykłe simple interest
oprocentowanie proste simple interest
przynosić wpływy z odsetek pay interest
nieoprocentowany interest-free
bez odsetek interest-free
odsetki za zwłokę interest on arrears
odsetki za zwłokę default interests

Ze słowem "wysoko":

stan konta w wysokości [x] dolarów balance of [x] dollars
zgodzić się na debet w wysokości [x] grant an overdraft up to a limit of [x]
  Langol.pl