langol.pl » Biznes » Praca, zatrudnienie, wykształcenie » wysokie poczucie przynależności do [firmy]

Wysokie poczucie przynależności do [firmy] po angielsku

wysokie poczucie przynależności do [firmy]: high sense of affiliation with [a company] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "high":

długi staż pracy high seniority
wysoka absencja high absenteeism
duża fluktuacja zatrudnienia high turnover among staff
duża rotacja zatrudnienia high turnover among staff
wyższe żądania płacowe higher wage claims
wymagane wysokie zdolności manualne high manual dexterity required
wyższe wykształcenie higher education

Ze słowem "affiliation":

przynależność affiliation

Ze słowem "company":

być zatrudnionym w [jakiejś firmie] be employed at [some company]
siła robocza [jakiejś firmy] work force of [some company]
ogół zatrudnienia [jakiejś firmy] work force of [some company]
pełnoetatowe stanowisko w [firmie x] full-time position at [X company]
renta wypłacana przez pracodawcę company pension
  Langol.pl