langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » wysłać [coś] w trybie ekspresowym

Wysłać [coś] w trybie ekspresowym po angielsku

wysłać [coś] w trybie ekspresowym: send [sth] express Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "send":

wysłać [coś] przesyłką poleconą send [sth] by recorded delivery
wysłać [coś] paczką send [sth] by parcel post
wysłać [coś] zwykłą pocztą send [sth] by surface mail
przesyłać [coś] faksem send [sth] by fax
adres nadawcy sender's address
proszę przesłać mi [coś] please send me [sth]
wysłać [coś] w osobnym liście send [sth] under separate cover
proszę przysłać mi [coś] please send me [sth]
przesyłamy Państwu [coś] we are sending you [sth]
jako uzupełnienie do mojego listu przesyłam Państwu [coś] further to my letter I am sending you [sth]
na Państwa prośbę przesyłam Państwu [coś] at your request I am sending you [sth]
z przyjemnością przesyłamy do Państwa [coś] we are pleased to send you [sth]
wysłać [coś] pocztą send [sth] by parcel post
wysłać [coś] oddzielnie send [sth] separately

Ze słowem "express":

wyraźnie expressly
jednoznacznie expressly
wyraźnie zaznaczyć, że [coś] expressly point out that [sth]
przesyłka ekspresowa express
ekspres express
  Langol.pl