langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » wysłać [coś] w osobnym liście

Wysłać [coś] w osobnym liście po angielsku

wysłać [coś] w osobnym liście: send [sth] under separate cover Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "send":

wysłać [coś] w trybie ekspresowym send [sth] express
wysłać [coś] przesyłką poleconą send [sth] by recorded delivery
wysłać [coś] paczką send [sth] by parcel post
wysłać [coś] zwykłą pocztą send [sth] by surface mail
przesyłać [coś] faksem send [sth] by fax
adres nadawcy sender's address
proszę przesłać mi [coś] please send me [sth]
proszę przysłać mi [coś] please send me [sth]
przesyłamy Państwu [coś] we are sending you [sth]
jako uzupełnienie do mojego listu przesyłam Państwu [coś] further to my letter I am sending you [sth]
na Państwa prośbę przesyłam Państwu [coś] at your request I am sending you [sth]
z przyjemnością przesyłamy do Państwa [coś] we are pleased to send you [sth]
wysłać [coś] pocztą send [sth] by parcel post
wysłać [coś] oddzielnie send [sth] separately

Ze słowem "under":

w oddzielnej przesylce under separate cover
osobną pocztą under separate cover
rozumieją Państwo, że [coś] you can understand that [sth]
zostawić [coś] pod choinką leave [sth] under the tree
wzajemne zrozumienie mutual understanding

Ze słowem "separate":

w separacji separated

Ze słowem "cover":

pismo przewodnie covering letter
nota przewodnia covering note
pismo przewodnie covering letter
nota przewodnia covering note
  Langol.pl