langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » wysłać [coś] przesyłką poleconą

Wysłać [coś] przesyłką poleconą po angielsku

wysłać [coś] przesyłką poleconą: send [sth] by recorded delivery Szukaj w Google

Inne:

proszę przesłać mi [coś] please send me [sth]

Ze słowem "send":

wysłać [coś] w trybie ekspresowym send [sth] express
wysłać [coś] paczką send [sth] by parcel post
wysłać [coś] zwykłą pocztą send [sth] by surface mail
przesyłać [coś] faksem send [sth] by fax
adres nadawcy sender's address
wysłać [coś] w osobnym liście send [sth] under separate cover
proszę przysłać mi [coś] please send me [sth]
przesyłamy Państwu [coś] we are sending you [sth]
jako uzupełnienie do mojego listu przesyłam Państwu [coś] further to my letter I am sending you [sth]
na Państwa prośbę przesyłam Państwu [coś] at your request I am sending you [sth]
z przyjemnością przesyłamy do Państwa [coś] we are pleased to send you [sth]
wysłać [coś] pocztą send [sth] by parcel post
wysłać [coś] oddzielnie send [sth] separately

Ze słowem "recorded":

przesyłka polecona recorded delivery
komunikat powitalny recorded message

Ze słowem "delivery":

terminowa dostawa prompt delivery
szybka dostawa speedy delivery
przesyłka ekspresowa special delivery
ekspres special delivery
ostateczny termin dostarczenia delivery deadline
warunki dostawy i płatności terms of delivery and payment
zrealizować [jakąś] dostawę make [some] delivery
  Langol.pl