langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » wysłać [coś] pocztą

Wysłać [coś] pocztą po angielsku

wysłać [coś] pocztą: send [sth] by parcel post Szukaj w Google

"send [sth] by parcel post" to także:

- wysłać [coś] paczką

Inne:

proszę przesłać mi [coś] please send me [sth]

Ze słowem "send":

wysłać [coś] w trybie ekspresowym send [sth] express
wysłać [coś] przesyłką poleconą send [sth] by recorded delivery
wysłać [coś] zwykłą pocztą send [sth] by surface mail
przesyłać [coś] faksem send [sth] by fax
adres nadawcy sender's address
wysłać [coś] w osobnym liście send [sth] under separate cover
proszę przysłać mi [coś] please send me [sth]
przesyłamy Państwu [coś] we are sending you [sth]
jako uzupełnienie do mojego listu przesyłam Państwu [coś] further to my letter I am sending you [sth]
na Państwa prośbę przesyłam Państwu [coś] at your request I am sending you [sth]
z przyjemnością przesyłamy do Państwa [coś] we are pleased to send you [sth]
wysłać [coś] oddzielnie send [sth] separately

Ze słowem "parcel":

paczka parcel
przesyłka parcel

Ze słowem "post":

opłata pocztowa uiszczona postage paid
kod pocztowy post code
adres postal address
adres pocztowy postal address
przesyłka na koszt adresata freepost
stempel pocztowy postmark
  Langol.pl