langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » wyroby konkurencyjne

Wyroby konkurencyjne po angielsku

wyroby konkurencyjne: competitive products Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "competitive":

konkurencyjna oferta competitive offer
utrata konkurencyjności loss of competitiveness
konkurencyjność w skali międzynarodowej international competitiveness
konkurencyjność cen price competitiveness
przewaga konkurencyjna nad [kimś] competitive edge over [sb]

Ze słowem "products":

wyroby substytucyjne substitute products
wyroby własnej marki own brand products
  Langol.pl