langol.pl » Ogólne » Ogólne » wyrobić sobie dobry nawyk [czegoś]

Wyrobić sobie dobry nawyk [czegoś] po angielsku

wyrobić sobie dobry nawyk [czegoś]: get into the good habit of [sth] Szukaj w Google

Inne:

wyrobić sobie nawyk [robienia czegoś] get into the habit of [doing sth]

Ze słowem "get":

zrozumieć [coś] get one's head wrapped around [sth]
upić się [czymś] get drunk on [sth]
dostać ochrzan od [kogoś] za [coś] get an earbashing from [sb] for [sth]
zamieszkać razem move in together

Ze słowem "into":

zdecydować się na coś take the plunge into [sth]
zmienić na [coś] turn into [sth]
zmienić w [coś] turn into [sth]
natknąć się na [coś] run into [sth]
delikatnie przkonać [kogoś] do [zrobienia czegoś] coax [sb] into [doing sth]
wprowadzić [coś w życie] enact [sth into action]
wykorzystać [coś] tap [sth] into
zwieść [kogoś] żeby [coś zrobił] con [sb] into [doing sth]
upchać [coś] w [czymś] cram [sth] into [sth]
wpaść w pułapkę [robienia czegoś] fall into the trap of [doing sth]
wpleść [coś] w [coś] weave [sth] into [sth]
zmuszać [kogoś] do wcześniejszego działania precipitate [sb] into action
kopać [gdzieś] burrow into [sth]
zagłębiać się w [coś] burrow into [sth]

Ze słowem "good":

produkty goods
dobra forma good shape
sklep sportowy sporting goods store

Ze słowem "habit":

[zrobić coś] siłą nawyku [do sth] as a matter of habit

Ze słowem "sobie":

poradzić sobie z [czymś] deal with [sth]
zaskrabić sobie [czyjąś] lojalność lock up [sb's] allegiance
przypomnieć sobie [coś] recollect [sth]
ustal sobie harmonogram set yourself a timetable

Ze słowem "dobry":

być tak dobrym jak coś live up to [sth]
dobry nifty
  Langol.pl