langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » wyraźnie zaznaczyć, że [coś]

Wyraźnie zaznaczyć, że [coś] po angielsku

wyraźnie zaznaczyć, że [coś]: expressly point out that [sth] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "expressly":

wyraźnie expressly
jednoznacznie expressly

Ze słowem "point":

wskazywać, że [coś] point out that [sth]
zwracać uwagę na [coś] point out that [sth]
przyjąć czyjś punkt widzenia accept [sb's] point of view
zaakceptować czyjś punkt widzenia accept [sb's] point of view
z punktu widzenia rachunkowości from accounting point of view
z księgowego punktu widzenia from accounting point of view
szybkie podsumowanie głównych punktów quick summary of the main points
do pewnego stopnia up to a point

Ze słowem "out":

zaległa kwota outstanding amount
wykonać carry out
zrealizować carry out
linia wychodząca outside line
rozmowa zewnętrzna outside call
mikrofon przy słuchawce mouthpiece
zastanawiam się czy mogliby Państwo przekazać mi informację o [czymś] I wonder if you could give me some information about [sth]
skontaktować się z [kimś] niezwłocznie get in touch with [sb] without delay
być poza biurem w ciągu następnych [x] dni be out of the office for the next [x] days
z czystej ciekawości just out of curiosity
bez [czegoś] without [sth]
owijać w bawełnę beat about the bush
skrzynka wychodząca outbox
nie ma go w tej chwili he's out at the moment
dzwonię, żeby spytać czy [..] I'm phoning to find out if [..]
słowo mówione word of mouth

Ze słowem "that":

miło nam poinformować, że [coś] we are pleased to inform you that [sth]
uprzejmie potwierdzamy, że [coś] we are pleased to confirm that [sth]
Proszę zauważyć, że [coś] Please note that [sth]
Pragnę poinformować, że [coś] Let me inform you that [sth]
mamy przyjemność poinformować Państwa, że [coś] we have pleasure in informing you that [sth]
z przykrością musimy przypomnieć Państwu, że [coś] we are sorry to remind you that [sth]
z przykrością informujemy, że [coś] we regret to inform you that [sth]
proszę przyjąć do wiadomości, że [coś] be advised please that [sth]
niniejszym informujemy Państwa, że [coś] this is to inform you that [sth]
proszę zauważyć, że [coś] please take due note that [sth]
pragniemy poinformować Państwa, że [coś] we would like to inform you that [sth]
potwierdzamy, że [coś] we confirm that [sth]
jest nam bardzo przykro, że [coś] we are very sorry that [sth]
mieć rację, że [coś] be right that [sth]
żałuję, że nie mogę [czegoś zrobić] I regret that I cannot [do sth]
być bardzo zaniepokojonym, że [coś] be most disturbed that [sth]
być zaskoczonym, że [coś] be suprised that [sth]
rozumieją Państwo, że [coś] you can understand that [sth]
zapewniać [kogoś], że [coś] assure [sb] that [sth]
proszę zauważyć, że [coś] please note that [sth]
zwrócić czyjąś uwagę na [coś] bring to [sb's] notice that [sth]
mamy zaszczyt potwierdzić, że [coś] we are pleased to confirm that [sth]
prawo krajowe przewiduje, że [coś] national law provides that [sth]
istnieje możliwość, że [coś] it is likely that [sth]
pod warunkiem, że [coś] on condition that [sth]
pragnę poinformować, [że coś] I would like to notify that [sth]
proszę przyjąć do wiadomości, że [coś] please be advised that [sth]
z tą datą on that date
z tego względu [coś] on that account [sth]
dzwonię, żeby powiedzieć, że [..] I'm calling to tell you that [..]
wyjaśnić, że [coś] explain that [sth]
chciałbym zapewnić [coś się stanie] I would like to assure you that [sth will happen]
chciałabym zapewnić [coś się stanie] I would like to assure you that [sth will happen]
mając na uwadze, że [...] bearing in mind that [...]
zważywszy, że [...] bearing in mind that [...]
biorąc pod uwagę [...] [...] considering that [...], [...]
  Langol.pl