langol.pl » Biznes » Zarządzanie » wyróżniać [coś]

Wyróżniać [coś] po angielsku

wyróżniać [coś]: set [sth] apart Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "set":

[jakaś cecha] wyróżnia [ coś | kogoś ] [some quality] sets [ sth | sb ] apart
niewykorzystane aktywa untapped assets
  Langol.pl