langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » wypłata dywidendy

Wypłata dywidendy po angielsku

wypłata dywidendy: dividend payment Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "dividend":

dywidenda dividend
akcje [firmy X] z prawem do dywidendy shares of [X company] cum dividend
bez prawa do dywidendy ex dividend
pokrycie dywidendy dividend cover
wskaźnik pokrycia dywidendy dividend cover ratio
dywidenda końcowa final dividend
dywidenda ostateczna final dividend
dywidenda z akcji dividend on stock
stopa dywidendy dividend yield
dywidenda tymczasowa interim dividend
dywidenda zaliczkowa interim dividend
stopa dochodowości akcji dividend yield
dywidenda wypłacana w formie akcji stock dividend

Ze słowem "payment":

zwrot pożyczki krótkoterminowej repayment of call money
bilans płatniczy balance of payments
  Langol.pl