langol.pl » Biznes » Bankowość » wypisać czek

Wypisać czek po angielsku

wypisać czek: write a check Szukaj w Google

Inne:

wystawić czek write out a cheque
wystawić czek draw a cheque
książeczka czekowa check book
czek cheque, check
czek podróżny traveller's cheque
czek cheque

Ze słowem "write":

wystawca writer

Ze słowem "check":

system czekowy checking system
rachunek bieżący checking account
karta czekowa check card
przedstawić czek present a check
rachunek bieżący checking account

Ze słowem "czek":

finansowanie pożyczek hipotecznych mortgage financing
karta czekowa cheque-card
euroczek eurocheque
czek na okaziciela bearer cheque
zrealizować czek cash a cheque
stopy procentowe od pożyczek bankowych bank lending rates
czek bez pokrycia uncovered cheque
wstrzymać wypłatę z czeku stop a cheque
książeczka czekowa cheque book
realizować czek cash a cheque
czek bez pokrycia bounced cheque
czek in blanco blank cheque
czek zamiejscowy out-of-town cheque
czek zakreślony crossed cheque
  Langol.pl