langol.pl » Biznes » Praca, zatrudnienie, wykształcenie » wypełnić formularz podania

Wypełnić formularz podania po angielsku

wypełnić formularz podania: fill out an application form Szukaj w Google

Inne:

podanie o pracę application form
podanie o pracę job application
formularz podaniowy application form
coroczna ocena wyników pracy pracowników annual appraisal on the job performance of employees
application form formularz podania
ocena pracownika appraisal
podanie application

Ze słowem "fill":

obsadzić [jakieś stanowisko pracy] fill [some job position]
objąć [jakieś stanowisko pracy] fill [some job position]
zatrudnić na wolne stanowisko fill a vacancy

Ze słowem "out":

bez pracy out of work
być bez pracy be out of work
lokaut lock-out
wezwać do strajku call out a strike
strajk powszechny all-out strike
strajk generalny all-out strike
zwolnienie bez wypowiedzenia dismissal without notice
podzlecanie outsourcing
usługi zewnętrzne outsourcing
wypalenie burnout

Ze słowem "form":

wygrzebać informację unearth information
wyniki performance
wyniki w pracy job performance
wyniki pracy job performance
formuła płacowa pay formula
  Langol.pl