langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » wypełnić [jakiś] formularz

Wypełnić [jakiś] formularz po angielsku

wypełnić [jakiś] formularz: complete [some] form Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "complete":

przekazać [komuś] bardziej wyczerpującą informację give [sb] more complete information
zrealizować zamówienie complete an order

Ze słowem "some":

odpowiadać na [jakiś list] reply to [some letter]
spełniać [jakieś] standardy meet [some] standards
doprowadzić [jakąś] sprawę do końca bring [some] matter to an end
zastanawiam się czy mogliby Państwo przekazać mi informację o [czymś] I wonder if you could give me some information about [sth]
przeprosiny za [jakąś] pomyłkę apologies for [some] mistake
opóźnienie w odpowiedzi na [jakiś] list delay in answering [some] letter
pomóc [komuś] w [jakiejś] sprawie be of assistance to [sb] in [some] matter
załatwić [jakąś sprawę] w życzliwy sposób set [some] matter in a friendly way
przekazać [komuś] [jakąś informację] give [sb] [some information]
cena wyrażona w [jakiejś walucie] quoted in [some currency]
[jakieś] warunki są nie do przyjęcia dla [kogoś] [some] conditions are not acceptable to [sb]
być wdzięcznym za pomoc w [jakiejś] sprawie be grateful for assistance in [some] matter
zrealizować [jakąś] dostawę make [some] delivery
w [jakimś miesiącu] during [some month]
być częścią [jakiegoś] zespołu be a part of [some] team
cena wyrażona w [jakiejś walucie] price quoted in [some currency]
refinansować [coś] w [jakimś] banku refinance [sth] with [some] bank
pod pewnym względem in some respect
niepowodzenie na [jakimś rynku] failure on [some market]
rozwiązać [jakiś problem] przez telefon solve [some problem] over the thelephone
ciągle wracać do [jakiegoś tematu] dwell on [some subject]
mieszkać [gdzieś] live in [some place]
mieszkać pod [jakimś numerem] live in [some number]
być z [kądś] be from [some place]

Ze słowem "form":

informować inform
powiadamiać inform
miło nam poinformować, że [coś] we are pleased to inform you that [sth]
Pragnę poinformować, że [coś] Let me inform you that [sth]
mamy przyjemność poinformować Państwa, że [coś] we have pleasure in informing you that [sth]
z przykrością informujemy, że [coś] we regret to inform you that [sth]
niniejszym informujemy Państwa, że [coś] this is to inform you that [sth]
pragniemy poinformować Państwa, że [coś] we would like to inform you that [sth]
dostarczyć wystarczających informacji supply sufficient information
faktura proforma pro-forma
dla twojej informacji for your information
bez względu na formę in any form whatsoever
dodatkowa informacja additional information
dopełniać formalności comply with formalities
we właściwej formie in due form
według informacji according to the information
z przykrością informujemy we are sorry to inform you
poufne informacje confidential information
mieć dostęp do poufnych informacji have access to the confidential information
być dobrze poinformowanym be well-informed
źródło informacji source of information
informacja piece of information
  Langol.pl