langol.pl » Biznes » Ubezpieczenia » wypadek był zdarzeniem losowym

Wypadek był zdarzeniem losowym po angielsku

wypadek był zdarzeniem losowym: accident happened by chance Szukaj w Google

Inne:

wypadek losowy Act of God

Ze słowem "accident":

ubezpieczenie osobiste od wypadków personal accident insurance
bezpośrednia przyczyna wypadku proximate cause of an accident
poważny wypadek serious accident
losowy accidental
przypadkowy accidental
ubezpieczenie indywidualne od nieszczęśliwych wypadków personal accident insurance
ubezpieczenie wypadków przy pracy industrial accident insurance

Ze słowem "chance":

losowo by chance
przypadkiem by chance

Ze słowem "wypadek":

nieszczęśliwy wypadek mishap
ubezpieczenie na wypadek choroby medical insurance
ubezpieczenie na wypadek choroby private health insurance
ubezpieczenie na wypadek inwalidztwa disability insurance
  Langol.pl