langol.pl » Biznes » Handel » wyniki sprzedaży

Wyniki sprzedaży po angielsku

wyniki sprzedaży: sales figures Szukaj w Google

Inne:

oferta handlowa sales proposal
wolumen sprzedaży sales volume
analiza sprzedaży sales analysis
dyrektor do spraw sprzedaży sales manager
wsparcie posprzedażowe after sales support service
plan sprzedaży sales target
zwiększać sprzedaż increase sales

Ze słowem "sales":

ekspedient sales assistant
sprzedaż sales
podatek obrotowy sales tax
koszty sprzedaży cost of sales
prospekty reklamowe sales literature
materiały reklamowe sales literature
warunki sprzedaży sales terms
uporczywie namawiać [kogoś] do kupna [czegoś] give [sb] a sales pitch on buying [sth]
sprzedawca salesman
spadek sprzedaży drop in sales
koszty sprzedaży costs of sales
koszty zbytu costs of sales
prowizja od sprzedaży sales commission
dział zbytu sales department
rabat handlowy sales discount
handlowcy sales force
faktura handlowa sales invoice
narada handlowa sales meeting
okres sprzedaży sales period
obroty handlowe sales returns
wielkość sprzedaży sales volume

Ze słowem "figures":

kwoty figures
sumy figures
kwoty zgadzają się z [czymś] figures correspond with [sth]
  Langol.pl