langol.pl » Biznes » Ubezpieczenia » wynagrodzenie za szkody

Wynagrodzenie za szkody po angielsku

wynagrodzenie za szkody: recovery of damages Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "damages":

nie ponosić odpowiedzialności odszkodowawczej za [jakieś szkody] not assume payment of compensation for [some damages]
roszczenie odszkodowawcze claim for damages
przyznać [komuś] odszkodowanie award damages to [sb]
ubezpieczenie od uszkodzenia insurance against damages
odszkodowanie za szkody compensation for damages
szacunek szkód estimate of damages

Ze słowem "szkody":

ubezpieczenie pokrywa [jakieś szkody] insurance covers [some losses]
szkody na skutek [czegoś] losses due to [sth]
szkody na skutek pożaru losses due to fire
szkody powodziowe water damage
odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez produkt product liability
  Langol.pl