langol.pl » Ogólne » Ogólne » wylosować [coś]

Wylosować [coś] po angielsku

wylosować [coś]: draw [sth] at random Szukaj w Google

Inne:

losowy random

Ze słowem "draw":

przyciągać draw
przyciągać draw
wyciągać wnioski draw conclusions
wybrać próbę z populacji draw a sample from a population
wykonać szkic draw a sketch
naszkicować draw a sketch
  Langol.pl