langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » wykres słupkowy

Wykres słupkowy po angielsku

wykres słupkowy: bar chart Szukaj w Google
a także:
- bar graph

"bar chart" to także:

- diagram słupkowy
- wykres kolumnowy

Inne:

analiza wykresów chartism
wykres graph
wykres kołowy pie chart
każda część składowa tego wykresu kołowego each constituent part of this pie chart
diagram kołowy pie chart
wykres kolumnowy histogram

Ze słowem "bar":

diagram słupkowy bar graph
bariery wejścia entry barriers

Ze słowem "chart":

układ cen na wykresie array of prices on the chart
  Langol.pl