langol.pl » Biznes » Firma, przedsiębiorstwo » wykorzystywać [jakąś przewagę]

Wykorzystywać [jakąś przewagę] po angielsku

wykorzystywać [jakąś przewagę]: capitalize on [some adventage] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "some":

ktoś musi przegrać, aby ktoś mógł wygrać if someone wins, someone must lose
przeciętni członkowie [jakiejś organizacji] grassroots of [some organization]
[coś] spowodowało sukces [jakiejś firmy] [sth] vaulted [some company] to success
  Langol.pl