langol.pl » Biznes » Proces produkcji » wykorzystanie mocy produkcyjnych

Wykorzystanie mocy produkcyjnych po angielsku

wykorzystanie mocy produkcyjnych: plant utilization Szukaj w Google

"plant utilization" to także:

- wykorzystanie zakładu

Inne:

Ze słowem "plant":

zakład plant
wytwórnia plant
zakład montażowy assembly plant
zamknięcie zakładu closure of a plant
zbudować zakład set up a plant
wolne moce przemysłowe idle plant capacity
nieobciążone moce przemysłowe idle plant capacity
zakład odsalania wody morskiej desalination plant
produkcja zakładu output of a plant
zakład pilotażowy pilot plant
kierownik zakładu plant manager
zakłady produkcyjne manufacturing plants
zakład przemysłowy industrial plant

Ze słowem "mocy":

nadwyżka mocy produkcyjnych overcapacity
nadwyżka mocy produkcyjnych surplus capacity
nadwyżka mocy produkcyjnych excess capacity
projektowany przy pomocy komputera computer-designed

Ze słowem "produkcyjnych":

nadwyżka zdolności produkcyjnych overcapacity
  Langol.pl