langol.pl » Ogólne » Ogólne » wykonać szkic

Wykonać szkic po angielsku

wykonać szkic: draw a sketch Szukaj w Google

"draw a sketch" to także:

- naszkicować

Inne:

Ze słowem "draw":

przyciągać draw
przyciągać draw
wylosować [coś] draw [sth] at random
wyciągać wnioski draw conclusions
wybrać próbę z populacji draw a sample from a population
  Langol.pl