langol.pl » Biznes » Firma, przedsiębiorstwo » wydzielić [coś] z [czegoś]

Wydzielić [coś] z [czegoś] po angielsku

wydzielić [coś] z [czegoś]: spin off [sth] of [sth] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "off":

siedziba firmy registered office
sprzedać sell off
odsprzedać sell off
syndyk masy upadłościowej official receiver
centrala head office
siedziba główna head office
filia branch office
z urzędu ex officio
dyrektor naczelny chief executive officer (CEO) (US)
dyrektor operacyjny chief operating officer (COO) (US)
urzędnik officer
członek zarządu officer
kierownik biura transportu transport office manager
kierownik biura sprzedaży sales office manager
główny księgowy chief accounting officer (US)
dyrektor finansowy chief financial officer (US)
dział płac wages office
dział płac payroll office
kierownik działu płac wages office manager (GB)
kierownik działu płac payroll office manager (US)
dyrektor public relations public relations officer
przedstawiciel do spraw stosunków pracy industrial relations officer
urzędnik wyższego szczebla high official
biura administracji chief administation offices of a company
opłacać się pay off
zwracać się pay off
  Langol.pl