langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » wydział mediów

Wydział mediów po angielsku

wydział mediów: media department Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "media":

średnia wartość median
mediana median
wartość środkowa median
media media
środki przekazu reklamowego advertising media
środki masowego przekazu mass media
osoba zakupująca reklamy media buyer
zakup mediów media buying
zakup reklam w mediach media buying
agencja zakupów mediów media buying agency
planista do spraw mediów media planner
planowanie środków przekazu media planning
planowanie mediów media planning
strategia wyboru mediów media strategy

Ze słowem "department":

dział marketingu marketing department
dział utrzymania maintenance department
dział serwisu service department
dział serwisowy service department
  Langol.pl